Úvod

Jste velká nebo malá firma, organizace, společnost, akciovka či živnostník, pak by jste měli vědět, že zpracování dokumentace BOZP, dodržování předpisů v bezpečnosti–hygieně práce, pracovním prostředí a požární ochraně, je jednou ze základních povinností každého zaměstnavatele.

Pokud chcete vyřešit tuto problematiku podle současné právní úpravy, pak jsme tady pro Vás. Nabízíme Vám profesionalitu, spolehlivost a v neposlední řadě i cenovou dostupnost.

Jsme na trhu od roku 1997 a naše zaměření je na činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, pracovního prostředí, hygieny práce, požární ochrany a zprostředkování služeb. Nabízíme komplexní služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), jako je zpracování dokumentace PO, BOZP, školení, kontroly pracovišť, šetření pracovních úrazů, jednání se státními orgány). Dokumentaci Vám zpracujeme na míru, přímo pro Vaši firmu s ohledem na činnosti Vaší firmy nebo postupy provozu. V případě potřeby Vám budeme tuto dokumentaci průběžně aktualizovat. Dále náš servis zahrnuje asistenční služby při kontrole inspektorátu bezpečnosti práce nebo krajských hygienických stanic, PO. Zprostředkováváme revize a kontroly vyhrazených technických zařízení, manipulačních vozíků, školení vazačů, jeřábníků atp.