Zavedení systému PO

Zavedení systému PO

 • sledování lhůt
 • poradenský servis
 • zastupování klienta při jednání s orgány SOD (HZS)
 • návrhy požárního značení
 • asistence při kontrolách státního požárního dozoru
 • další služby po dohodě s klientem

Poskytované činnosti v požární ochraně

 • zjišťování příčin vzniku požárů a navržení nápravných opatření
 • vypracování hlášení o požáru
 • odborná spolupráce při stanovení opatření k zabezpečení prací v prostorech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu
 • odborné metodické řízení činnosti pracovníků pověřených plněním úkolů na úseku požární ochrany
 • u oprav, při kterých se používá otevřeného ohně (svařování, pálení, broušení apod.), navrhneme opatření v souladu s vyhláškou MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanovují podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívaní živic v tavných nádobách
 • zabezpečení ostatních prostředků požární ochrany včetně vybavení pracovišť potřebnými výstražnými a bezpečnostními značkami a tabulkami se zaměřením na PO
 • zajištění všech druhů hasících přístrojů