Šetření úrazů

Šetření pracovních úrazů

Povinností zaměstnavatele je dle platné legislativy vyšetřit příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu a stanovit opatření proti jeho opakování.

  • vyšetření všech příčin a okolností, kdy vznikl pracovní úraz
  • navržení opatření pro zamezení opakovanému vzniku PÚ
  • pomoc s vyplněním tiskopisu „Záznamu o úrazu“
  • dodání tiskopisů stanoveným orgánům a institucím
  • dodání Knihy úrazů za účelem evidence PÚ
  • vyšetřování zdrojů a příčin pracovních úrazů, včetně navrhovaných opatření, zajišťování plnění dalších povinností zaměstnavatelů při evidenci a registraci pracovních úrazů a nemocí z povolání