Ke stažení

Záznam o zdravotní způsobilosti

Vyúčtování nákladů za použití osobního motorového vozidla

Vyúčtování nákladů na jízdné

Vyúčtování-lékařských-nákladů

Vyúčtování lékařských nákladů – náklady na léky

smlouva_s_lekarem

protokol_o_kontrole_regalu

Protokol o kontrole žebříků

Prohlášení o neuplatňování škody na zdraví z pojištění provozu motorového vozidla

Potvrzení lékaře o příčinné souvislosti PN s pracovním úrazem

Posudek o ztížení společenského uplatnění

Posudek o bolestném

Náhrada za ztráty na výdělku – ušlý výdělek (vpisovací PDF)

Kontrola svařovacích hadic

Formulář PÚ

Hlášení pojistné události (vpisovací PDF)

Formulář PÚ změny

Formulář PÚ drobný úraz

formul_seznameni_s_navodem

Odkazy

 • Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
 • www.hzsmsk.cz (Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje)
 • www.suip.cz (Státní úřad inspekce práce)
 • www.suip.cz/oip10 (Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj)
 • www.mvcr.cz (Ministerstvo vnitra české republiky)
 • www.mmr.cz (Ministerstvo pro místní rozvoj)
 • www.mpo.cz (Ministerstvo průmyslu a obchodu)
 • www.pavus.cz (atesty – certifikace)
 • www.focus.cz (databáze – odkazy)
 • www.pozary.cz