Ceník

CENÍK SLUŽEB

Produkty je možné nakupovat jednotlivě, nebo jako balíčky, na které se vztahuje sleva. Ceny zpracování dokumentace jsou orientační a lze je dohodnout s ohledem na počet zaměstnanců, velikosti a zaměření organizace. Prvotní konzultace a prohlídka Vaší firmy za účelem dohody potřeb a požadavků v oblasti BOZP, PO, KHS, školení aj.  je provedena zdarma.

Školení BOZP a PO

vstupní

1-10 osob…………………..300Kč/osoba

10-20 osob…………………250Kč/osoba

nad 20 osob………………..200Kč/osoba

minimálně však…………..500Kč/školení

opakovací

1-10 osob…………………..250Kč/osoba

10-20 osob…………………200Kč/osoba

nad 20 osob………………..150Kč/osoba

minimálně však…………..500Kč/školení

 

 

zkoušky VHP

1-10 osob……………………600Kč/osoba

10-20 osob………………….450Kč/osoba

nad 20 osob…………………300Kč/osoba

minimálně však……………800Kč/školení

Školení a zkoušky pro práci ve výškách dle NV č. 362/2005Sb. – mimo horolezeckou a speleologickou činnost

1-10 osob……………………800Kč/osoba

10-20 osob………………….600Kč/osoba

nad 20 osob…………………450Kč/osoba

minimálně však……………800Kč/školení

Kontroly pracovišť

Maloplošné bez strojů a technologií………………………………………do 2000 Kč

Maloplošné s technologií,  velkoplošné bez stroj. zařízení……1500-4000 Kč

Velkoplošné se stroj. zařízením…………………………………………….od 3000 Kč

Šetření úrazů

pracovní úrazy………………………………………………………………..500 – 1000 Kč

smrtelné úrazy a úrazy s dobou hospitalizace delší jak 5 dnů…………dle dohody

úrazová dokumentace pro pojišťovnu………………………………………….500 Kč

 

 

Zpracování dokumentace BOZP

Bezpečnostní pokyny pro jednotlivé profese (činnosti) (Zákoník práce)…………..300 Kč/pokyn

Regulativ osobních ochranných pracovních prostředků včetně směrnice (Zákoník práce, NV č.495/01Sb)…………………………………………………………………………………………………od 3000 Kč

Směrnice pro hlášení, šetření a odškodňování pracovních úrazů (Zákoník práce, NV č.201/10 Sb)……………………………………………………………………………………………………………..od 3000 Kč

Směrnice pro lékařské prohlídky (Zákoník práce)…………………………………………….od 3000 Kč

Plán péče o zraněné (Zákoník práce,)………………………………………………………… ..od 3000 Kč

Vypracovaná (vyhledaná) pracovní rizika včetně směrnice (Zákoník práce)………..od 5 000 Kč

Skladovací řády (ČSN 26 9030, Vyhl.ČÚBP č.48/82Sb)………………………………………od 1000 Kč/řád

Místní řád pro provoz na pozemních komunikacích (NV č.168/02Sb)…………………od 5000 Kč

Směrnice pro pitný režim (NV č.361/07Sb)……………………………………………………..od 3000 Kč

Určení pracoviště dle Zákona 258/00Sb – hygienická kategorizace……………………..od 3000 Kč

Zpracování osnov vstupního a periodického školení (Zákoník práce)………..od 500 Kč/profese

Vedení evidence zaměstnanců v oblasti BOZP (Zákoník práce)…………………od 100 Kč/osoba