Zpracování dokumentů

Zpracování dokumentace PO

 • zpracování, vedení a aktualizace dokumentace požární ochrany v souladu s § 27 odst. 1) Vyhl. MV č. 246/2001 Sb.; např: 

  • dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím (v rozsahu § 28);
  • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany (v rozsahu § 30);
  • požární řád (v rozsahu § 31);
  • požárně poplachové směrnice (v rozsahu § 32);
  • dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany (v rozsahu § 36); tematické plány a časové rozvrhy školení zaměstnanců a odborné přípravy;
  • požární kniha (v rozsahu § 37).