Školení PO

Školení PO je realizováno dle požadavků vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., v platném znění.

  • školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců v oblasti PO
  • školení preventivních požárních hlídek,
  • školení preventistů PO
  • ověření znalostí formou testu
  • vydání písemného osvědčení o absolvování školení pro vedoucí zaměstnance